ZÁLOHY

chlazení bez kompresoru  –  5000Kč

chlazení s komresorem     –  6000Kč

narážeci hlava                  –    500Kč

párty pípa bez pumpičky   –   500Kč

párty pípa s pumpičkou      – 1000Kč

Chlazení:  s nákupem piva                              den a víkend

Bez kompresoru jednopákové…………………..200,-Kč/250,-Kč

Bez kompresoru dvojpákové…………………….250,-Kč/300,-Kč

S kompresorem jednopákové……………………250,-Kč/300,-Kč

Chlazení: bez nákupu piva

Bez kompresoru jednopákové…………………..300,-Kč/350,-Kč

Bez kompresoru dvojpákové…………………….300,-Kč/400,-Kč

S kompresorem jednopákové……………………300,-Kč/400,-Kč

Ceny jsou v četně nárážecích hlav

Možnost zchlazení sudů za 50,-Kč za kus

Párty pípy: S nákupem piva

Bez pumpičky…………………………………………..50,-Kč/ 50,-Kč

S pumpičkou…………………………………………..100,-Kč/100,-Kč

Párty pípy: Bez nákupu piva

Bez pumpičky………………………………………….80,-Kč/100,-Kč